سایت رسمی دقت صنعت که به مدیریت آقای حیدری و در زمینه لوله و اتصلات فعالیت میکند