طراحی سایت مین سیستم که یک وب سایت به زبانه انگلیسی و در حوزه‌ی کد نویسی کار میکند