طرح برنزه تولید محتوای اینستاگرام

1.طراحی 5 عدد پست اینستاگرام برای پیج شما
2.روزی5 عدد استوریطرح نقره ای تولید محتوا اینستاگرام

1.طراحی 10عدد پست اینستاگرام برای پیج شما 2.روزی10عدد استوری
3.امنیت پیج شما
4.گارانتی 3 ماهه

طرح طلایی تولید محتوای اینستاگرام

1.طراحی 15 عدد پست اینستاگرام برای پیج شما
2.روزی15عدد استوری
3.تولید ویدیو
4.امنیت پیج
5.گارانتی 6 ماهه